Voorbeeld 1: hoofdtuinder op een groot complex

We kennen 6 grote complexen binnen de vereniging. Deze complexen hebben hebben altijd 5 verplichte tuindiensten voor de hoofdtuinders. Hieronder staat de berekening van de kosten van een tuin van 160 m2 

omschrijving eenmalig jaarlijks
Lidmaatschap vereniging €  20,--
Huur tuin  €  48,--
Borg tuin €  50,--
Borg tuindienst (5 x € 12,50) €  62,50
Bijdrage pomp/wateraansluiting €    9,--
Administratie-/inschrijvingskosten €    5,--
Totaal € 126,50 €  68,--

 In dit voorbeeld ontvangt de nieuwe tuinder een factuur van in totaal € 194,50. In de volgende jaren betaalt het lid € 68,-- per jaar (tenzij de tarieven veranderen!). Als de tuinder niet de verplichte tuindiensten heeft gedraaid, wordt voor iedere niet gedraaide tuindienst € 12,50 gefactureerd.

Als de tuin wordt opgezegd, de tuindiensten zijn uitgevoerd en de tuin is netjes opgeruimd, zodat de volgende tuinder direct aan de slag kan, krijgt de tuinder de borg tuin en tuindienst terug.

Voorbeeld 2: hoofdtuinder op een klein complex.

Er zijn twee kleinere complexen, waar het onderhoud minder is dan op de grotere. Ook de standaard tuinen zijn kleiner dan op de grotere complexen. Dit zijn de Disteltuin in de Kruidenwijk en de Poldertuin in Almere Buiten.

Hieronder staat een berekening voor een tuin van 70 m2  .

 

Omschrijving eenmalig jaarlijks
Lidmaatschap vereniging €  20,--
Huur tuin 70 x € 0,30 €  21,--
Borg tuin €  50,--
Borg tuindienst (3 x € 12,50) €  37,50
Bijdrage wateraansluiting/pomp €    9,--
Administratie-/inschrijvingskosten €    5,--
Totaal € 101,50 €  41,--

In dit voorbeeld ontvangt de tuinder een startfactuur van € 142,50. Jaarlijks bedraagt de factuur daarna € 41,--. Ook voor deze tuinder geldt, dat als de tuin wordt opgezegd en aan alle verplichtingen is voldaan, deborgen worden geretourneerd.

 

Voorbeeld 3: medetuinder op een groot complex

Als een hoofdtuinder graag samen met een ander (niet uit het zelfde gezin) de tuin wil onderhouden, kan een medetuinder toestemming krijgen het complex te betreden en de tuin te onderhouden. Voorwaarde is wel, dat hij of zij als medetuinder lid wordt van de vereniging.

Hieronder staat de berekening van de kosten voor een medetuinder:

Omschrijving eenmalig jaarlijks
Lidmaatschap vereniging €  20,--
Borg tuindienst (3 x € 12,50) € 37,50
Administratie-/inschrijvingskosten €   5,--
Totaal € 42,50 € 20,--

De startfactuur in dit geval bedraagt € 62,50. Als de tuindiensten netjes worden gedraaid en de tuinder zegt op, dan ontvangt deze ook weer de borg tuindienst retour.